Waarom gebruiken wij uitsluitend gedestilleerd water voor de Condit Medicare apparaten?

Vroeger vingen we regenwater op en dronken we het. Ook het putten van water was een normale gang van zaken. Zuiver water, daarin wordt u letterlijk geboren. Een Gods gave. Zonder zuiver water hadden wij nooit bestaan als mens. Dit is water wat de Schepper (God) heeft gecreëerd. Wij hebben dat hoofdzakelijk vervuild. En gaan dan van alles bedenken om het te herstellen tegen geld.

Zonder zuiver water is er geen voordeel in het leven. Bij vertroebelt water namelijk verkrijgen we erg veel ongemak.

Daarom zien wij de meerwaarde van het gedestilleerd water.

We kunnen door omgekeerde osmose met 7 x destilleren het water super schoon krijgen. Hiermee zuiveren we het water van schadelijke elementen en Nano deeltjes als PFAS, PCB.

De PPM is 00.00 daarbij

Gedestilleerd water is beter en zuiverder dan gedemineraliseerd water.

Waarom?

Omdat bij gedemineraliseerd water gebruik wordt gemaakt van alleen membranen. Dit wordt ook wel de Osmose techniek genoemd. Die kunnen de Nano deeltjes(gif) in water niet tegenhouden. Deze mini deeltjes passeren de bloedbrein barrière in uw lichaam en zijn erg schadelijk. Ondanks dat velen demo water aanbevelen vinden wij de argumentatie hooguit op aannames gebaseerd. Men filtert wel de grove mineralen uit maar zo zuiver als het gedestilleerd water wordt het nooit. Zoals Nano deeltjes , die blijven achter namelijk.

Die zelfde Nano deeltjes kunnen juist Alzheimer, Parkinson, MS en andere vervelende ziektes verergeren. Waarom positief watergas inhaleren met gedemineraliseerd vervuild water?

Ter aanvulling; Verder is kalk, fluoride, chloor en ijzer wat in water zit ook niet gunstig dat dit in ons lichaam achterblijft. In spinazie kan ijzer in zitten, als spoorelement, daar heb je wat aan. Maar in water kan ijzer zitten waarmee je alleen spijkers mee kan maken. Dat geldt ook voor kalk uit water leidingen. Nutteloos voor ons lichaam. Dat is geen calcium uit onze DAUW die we aanbieden.

Is het drinken van ons super zuiver gedestilleerd water nadelig?

Neen !

De lijst van positieve effecten bij mensen die zich spontaan melden groeit na het gebruik van gedestilleerd water en Blixxem water.

Het kan geen positieve elementen onttrekken uit ons lichaam dan alleen het lozen van schadelijke troep uit uw lichaam via het watercloset!