De initiatief nemers van zijn Poolse, Oekraïense , Russische, Georgische en Nederlandse pioniers.
De meest boeiende studies hebben we zelf gedaan autodidact maar ook als ingenieurs/wetenschappers. Vooral het vergaren van kennis uit verschillende landen met haar vele invalshoeken betreffende nuttige en waardeloze bevindingen.

Hierin staat zuiverheid vanuit de zienswijze Gods centraal bij ons.

Samen delen we vakkennis vooral met Ir. C. Pompe (www.watergas.nu) in de toepassing van waterstof (watergas). Hij zet zich onder meer tomeloos in voor Parkinson patiënten. Dit sinds 2013.Daarnaast werken we nauw samen met Poolse, Russische en Oekraïense instituten, kundigen en laboratoriums.

Doel is een grenzeloze wijsheid Gods te vergaren vanuit pacifistische mensen op aarde.

Water en waterstof gebruik is allereerst voor de mens bedoelt die het evenbeeld van God zou zijn.

Het watergas inhaleren is in combinatie met B L I X X E M water gebruik uniek.

In de loop van 2024 zullen we hernieuwd onze missie voortzetten hierin.

Arnhem, december 2023.