Toevallig is mijn eerste klant een Parkinson patiënt. Ik heb inmiddels 3 patiënten
kunnen helpen met watergas. Hun ervaringen tot heden zijn zeer bemoedigend.

Omdat het aantal klanten van Condit Medicare nog beperkt is (we zijn nog in de start-up fase)
heb ik aan de heer Pompe gevraagd om ervaringen met watergas in beeld te brengen.
Hij heeft op basis van internetonderzoek daarover een documentje samengesteld (zie
bijlage 1).

Onderstaand een artikel over de genezende werking bij Parkinson:

Parkinson+en+Watergas+inhaleren+deel+1

Parkinson+en+Watergas+inhaleren+deel+2

Parkinson+en+Watergas+inhaleren+deel+3